რკინის კარები

JT - მზა პროდუქცია - რკინის კარები

ერთფრთიანი

1-ertfrtiani-kari

ორფრთიანი

2-frtiani-kari

სამფრთიანი

3-frtiani-kari

ფრთანახევრიანი

1-5-kari

დახურული

5-daxuruli