ისტორია ქმნის წარსულს, რეალობა აწმყოს და ჩვენ ვქმნით მომავალს!